Ne sjellim ndryshimin

KONTAKT
<p>Shkolla e Lart? e Edukimit</P> <p>Rruga Jordan Misja,<br /> Pallatet Genner 2,<br /> Tiran?<br /> Email: info.shle@cde.edu.al<br /> http://www.cde.edu.al<br /> <br /> <strong>Kancelaria/Sekretaria m?simore e SHLE:<br /> </strong>Tel: +355 44 50 90 11 /068 60 80 934<br /> <br /> <strong>Sekretaria e rektorit t? SHLE:<br /> </strong>Tel: +355 44 50 90 10<br /> </p> <p><strong>Recepsioni:<br /> </strong>Tel: +355 44 50 90 13/068 20 44 330 </p>


Ju mund te dergoni mesazh direkt tek operatoret tane

Emri Mbiemri
Kompania
Pozicioni
Shteti
Qyteti
E-mail
Tel
Mesazh