Ne sjellim ndryshimin

Projekti: Menaxhimi i agresivitetit (bulling) n? mjediset shkollore si nj? nga instrumentet p?r krijimin e nj? mjedisi t? sigurt edukues p?r nx?n?sit dhe t? rinjt
<div>Q? nga muaji Maj 2012, CDE ?sht? duke implementuar projektim "Menaxhimi i agresivitetit (bulling-ut) n? mjediset shkollore si nj? nga instrumentet p?r... Me shume
Projekti: T? formojm? qytetar? me vet?dije shoq?rore q? marrin pjes? aktiv? aktive n? jet?n civike, komunitare dhe politike
<div>Ky projekt u mund?sua nga financimi i AMSHC dhe CDE. Periudha e zbatimit: Janar - Tetor 2011.<br> Vendi i zbatimit: DAR Tiran?, Durr?s,... Me shume