Ne sjellim ndryshimin

PROGRAMI I INTEGRUAR (BACHELOR + MSC) N? "MASTER I SHKENCAVE N? M?SUESI - PROFILI: ARSIMI FILLOR"
<div> <div align="justify">Programi Programi Master i Shkencave n? M?suesi ? Profili: Arsimi Fillor i studimeve t? integruara zgjat pes? vite... Me shume
MASTER I SHKENCAVE N? "M?SUESI - PROFILI: GJUH? SHQIPE, GJUH? ANGLEZE, LET?RSI, HISTORI ARTI, HISTORI, GJEOGRAFI, MATEMATIK?, TEKNOLOGJI INFORMACIONI, FIZIK?, BIOLOGJI, KIMI"
<div> <div align="justify">?Ky? program studimi ka 120 kredite ECTS <br> <br> Teza e Diplom?s ?sht? nj? punim i mir?fillt?... Me shume
MASTER I SHKENCAVE N? "M?SUESI - PROFILI: ARSIMI FILLOR"
<div>Ky? program studimi ka 120 kredite ECTS. <br> Studimet p?rfundojn? me nj? mikrotez?.<br> <br> <div... Me shume
MASTER I SHKENCAVE N? EDUKIM
<div>Ky program studimi ka 120 kredite ECTS dhe p?rb?het nga tre blloqe modulesh:<br> <br> a.?? ?blloku p?r shoq?rin? e dijes;<br> b.??... Me shume
MASTER PROFESIONAL N? LIDERSHIP DHE MENAXHIM I ARSIMIT
<div>Ky? program studimi ka 60 kredite ECTS dhe p?rb?het nga tre blloqe modulesh:</div> <div> <ul> <li>blloku p?r shoq?rin? e... Me shume