Ne sjellim ndryshimin

Shkolla e Lidershipit (program)
<strong>P?rgatitja e drejtuesve p?r? udh?heqjen, menaxhimin dhe administrimin e institucioneve arsimore</strong><br> <br> Target grup:... Me shume
Formular aplikimi p?r Shkoll?n e LIDERSHIPIT
<div>P?r t? aplikuar p?r Shkoll?n e Lidershipit plot?soni formularin e m?posht?m dhe d?rgojeni me email n? adres?n ton?: <br> ?info@cde.edu.al,... Me shume