Ne sjellim ndryshimin

MENTOR?T - P?RGATITJA, TRAJNIMI DHE UDH?HEQJA E PRAKTIKAVE SHKOLLORE
<div><strong>Target grup:</strong> Punonj?s t? sistemit arsimor parauniversitar, kryesisht m?sues t? kategoris? s? dyt? t?... Me shume
ARTI I T? SHKRUARIT
<div><em><strong>Target grup: </strong></em>M?sues/e<br> <br> <em><strong>Koh?zgjatja e... Me shume
HARTIMI I OBJEKTIVAVE P?R M?SIMDH?NIEN DHE VLER?SIMIN
<div><strong>Target grup:</strong>??? <em>M?sues/e <br> <br> </em><strong>Koh?zgjatja e... Me shume
M?SIMDH?NIA DHE T? NX?N?T ND?RVEPRUES SIPAS METODAVE P?R ZHVILLIMIN E T? MENDUARIT KRITIK
<div><strong>Target grup:</strong>? M?sues/e <br> <br> <br> <strong>Koh?zgjatja e... Me shume
Formular aplikimi - p?r Programet e Trajnimit p?r Zhvillimin Profesional
<strong>Programet e Trajnimit p?r Zhvillimin Profesional</strong><br> <ol> <li><a... Me shume