Ne sjellim ndryshimin

M?simdh?nia reflektive p?rmes hulumtimit n? veprim
<div align="center">Seminar (Workshop) </div> <div align="center"><br> 29 mars 2014</div> <div... Me shume
Konferenca Nd?rkomb?tare Arsimore e Shqip?ris
<p> <strong>6-8 dhjetor 2012</strong></p> <p><br> Konferenca e 1-r? Nd?rkomb?tare Arsimore e Shqip?ris? i zhvilloi punimet n?... Me shume
Forume dhe takime profesionale me m?sues
<div> <div align="justify"> <div align="left"><font color="#ff6600"><strong>1. Forum me... Me shume