Ne sjellim ndryshimin

Formular aplikimi - p?r Programet e Trajnimit p?r Zhvillimin Profesional
<strong>Programet e Trajnimit p?r Zhvillimin Profesional</strong><br> <ol> <li><a href="mat.php?lang=1&amp;idm=236&amp;idr=155">Arti i t? Shkruarit</a> </li> <li><a href="mat.php?lang=1&amp;idm=235&amp;idr=155">Hartimi i Objektivave p?r M?simdh?nien dhe Vler?simin</a> </li> <li><a href="mat.php?lang=1&amp;idm=234&amp;idr=155">M?simdh?nia dhe t? Nx?n?t Nd?rveprues sipas Metodave p?r Zhvillimin e t? Menduarit Kritik" (MKLSH)</a></li> <li><a title="" href="http://www.cde.edu.al/mat.php?lang=1&amp;idm=251&amp;idr=155">Mentor?t - P?rgatitja, trajnimi dhe udh?heqja e praktikave shkollore</a><br> </li></ol><br> P?r t? aplikuar plot?soni formularin e m?posht?m dhe d?rgojeni me email n? adres?n ton?: <br> ?info@cde.edu.al, <br> ose <br> pran? zyrave tona n? adres?n:<br> <br> Rruga Mustafa Matohiti, <br> Pallati 7, shkalla 1, nr. 1/2<br> Tiran?<br> Tel: +355 4 2247893<br> <br> <a href="/doc/Formular_aplikimi_-_per_kurset_profesionale_2011.pdf" target="_blank">Shkarkoni formularin ne format PDF</a><br> <br>