Ne sjellim ndryshimin

Formular aplikimi ShLE
<div>P?r t? aplikuar p?r studime n? ShLE duhet t? plot?soni formularin e m?posht?m dhe ta d?rgoni me email n? adres?n ton?: <div> <div><strong><br> <br> Shkolla e Lart? e Edukimit</strong><br> Rruga Jordan Misja<br> Pallatet Genner 2<br> Tiran?<br> <br> ose me email n? adres?n e posht?sh?nuar</div> <div><br> <a href="mailto:infoshle@cde.edu.al">info.shle@cde.edu.al</a><br> <br> <a href="/doc/formulari_2013.pdf" target="_blank" title="">Shkarkoni formularin n? format PDF</a><br> </div></div></div>