Ne sjellim ndryshimin

Informacion mbi Licensimin dhe Akreditimin e ShLE
<div><strong>Shkolla e Lart? e Edukimit (ShLE)</strong> ?sht? nj? institucion i arsimit t? lart? privat, i licensuar me Vendim t? K?shillit t? Ministrave Nr. 830, dat? 29.07.2009. <a target="_blank" href="/doc/VKM_per_Licensimin_e_ShLE.pdf">(P?r m? shum? shkarko materialin n? PDF.)</a><br> </div> <div><br> N?? zbatim t?? VKM nr. 830, dat?? 29.07.2009, <strong>ShLE</strong> ushtron veprimtari akademike? sipas Urdhrit t? Ministrit t? Arsimit dhe Shkenc?s, Nr. 238, dat? 31.05.2011. <a target="_blank" href="/doc/leja_e_ushtrimit.pdf">(P?r m? shum? shkarko materialin n? PDF.)</a><br> <br> Bazuar n? Urdhrin e Ministrit t? Arsimit dhe Shkenc?s, Nr. 42, dat? 06.02.2012, botuar n? fletoren zyrtare, nr. 14, date 07 mars 2012, <strong>ShLE</strong> ?sht? nj?<strong> institucion i akredituar i arsimit t? lart? privat n? Shqip?ri</strong>. <a target="_blank" href="/doc/fletorja_zyrtare.pdf">(P?r m? shum? shkarko materialin n? PDF.)</a><strong><br> <br> Shkolla e Lart? e Edukimit</strong><br> Rruga e Kavaj?s, Godina 12 - kat?she<br> (50m p?rpara ur?s s? Lan?s)<br> TIRAN?<br> <br> <strong>MA. Irida M?hilli</strong><br> Administratore <br> Mob: 068 20 50054; Tel.: +355 (04) 2247893<br> Email: imehilli@cde.edu.al; irida_mehilli@yahoo.com<br> <br> <strong>Lavdie KELO</strong><br> Kancelare<br> Mob: 068 60 80672; Tel.: +355 (04) 2247893<br> Email: infoshle@cde.edu.al<br> <br> </div>