Ne sjellim ndryshimin

Standardet n? sistemin e p?rgatitjes s? m?suesve
<div>Ky dokument ?sht? p?rgatitur p?r t? vendosur nj? komplet t? nj?suar standardesh t? cilat jan? k?rkesa t? domosdoshme p?r t?u plot?suar p?r ?do program t? p?rgatitjes s? m?suesve n? Shqip?ri.</div> <div>Informacioni i dh?n? n? k?t? dokument bazohet n? k?rkesat p?r t? p?rgatitur m?suesit e rinj q? diplomohen n? fakultetet e m?suesis? t? vendit. Standardet e formuluara jan? nj? udh?zues i qart? dhe p?rmes tij jepet informacion i drejtp?rdrejt? p?r hartimin e programeve t? p?rgatitjes s? m?suesve dhe kontrollin p?r t? garantuar cil?sin?.</div> <div>N? sistemin ton? arsimor p?r akreditimin e programeve t? p?rgatitjes fillestare t? m?suesve, standardet p?raktojn? elementet t? cil?t jan? t? domosdosh?m p?r nj? program studimi, deg?, l?nd? etj., q? t? gjykohet si i p?rshtatsh?m p?r t? p?rgatitur m?sues n? pajtueshm?ri me politikat arsimore ekzistuese, me shprehit?, njohurit? dhe vlerat e nevojshme. Formulimi i standardeve i jep p?rgjigje pyetjes: Cilat jan? karakteristikat e nj? programi t? p?rgatitjes fillestare t? m?suesve t? cil?t diplomohen dhe m? pas licensohen p?r t? dh?n? m?sim n? shkollat shqiptare?</div> <div>Standardet? p?rmbajn? shtat? fusha kryesore: Kurrikula, Personeli, Student?t, Bashk?punimi me shkoll?n, Mjediset fizike, Menaxhimi dhe Garantimi i cil?sis??</div> <div>Fushat e m?sip?rme, detajohen n? 22 standarde me gjithsej 56 tregues t? cil?t jan? t? detajuar n? tabela.</div> <div>P?r realizimin e k?tij studimi punoi Dr. Bardhyl Musai, Profesor i Asociuar. <br> Financimi i studimit u b? nga Agjensia e Akreditimit t? Arsimit t? Lart?.<br> <a href="/doc/S6-Stand_e_mesues_SHQIP.pdf" target="_blank">Shkarko materialin e plot? n? PDF.</a></div>